• โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
 • โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
 • โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
 • โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
ห้องอาหารและบาร์

แกรนด์อันดามัน มีห้องอาหารหลายแห่ง ได้แก่ Victoria Café ซึ่งให้บริการอาหารไทย อาหารพม่า อาหารนานาชาติ ตลอดจนไวน์ ค็อกเทล และน้ำผลไม้นานาชนิด The Seafood Terrace ให้บริการอาหารทะเลบาร์บีคิวพร้อมทิวทัศน์ทะเลอันดามัน และ Mingala Ba Lounge ซึ่งเป็นคลับในสถานที่