• โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
 • โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
 • โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
 • โรงแรมแกรนด์อันดามัน
  โรงแรมแกรนด์อันดามัน เมียนมาร์ ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูน
  ทางตอนใต้สุดของประเทศพม่า
ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเรา

โรงแรมแกรนด์อันดามัน

ที่ตั้งโรงแรม
เกาะสน, ประเทศพม่า
โทร. +66 (0) 77 810 659
โทร. +66 (0) 63 081 8884-5
โทร. +66 (0) 81 894 2583-6
แฟ็กซ์ +66 (0) 77 810 658


สำนักงานระนอง (ประเทศไทย)
9 หมู่ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 , ประเทศไทย
โทร +66 (0) 77 871 081-3
โทร. +66 (0) 77 871 084
โทร. +66 (0) 81 894 2583-6
แฟ็กซ์. +66 7787 1084


สำนักงานเกาะสอง
504, Myoma Jetty Street, Annawar Quarter., Kaw Thaung, Thanintharyi, Myanmar
โทร +95 (0) 94 5525 0083
โทร. +95 (0) 94 5924 8945
โทร. +66 (0) 63 081 8882


สำนักงานย่างกุ้ง
No. 350/354 (4), Corner of Kyone Gyi & Strand Road, Landmadaw Towership, Yangon, Myanmar.
โทร. +95 (1) 225 287, 227 839, 210 734
โทร. +95 (0) 97 993 12501, 97 993 12502
แฟ็กซ์ +95 (1) 210-061


ติดต่อสำรองห้องพัก
E-mail: booking@grandandamanisland.com
www.grandandamanisland.com


ลักษณะภูมิทัศน์

แกรนด์อันดามันโรงแรม ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ซึ่งยังคงมีภูมิทัศน์เป็นป่าไม้ธรรมชาติดั้งเดิม เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ของเกาะให้เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถสัมผัสความสุข ความสนุก ความเพลิดเพลินอย่างไม่รู้ลืม

เดินทางด้วยสายการบิน
เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ ถึง สนามบินระนอง ประมาณ 1 ชั่วโมง โรงแรมมีรถบริการ รับ - ส่ง จากสนามบินถึงท่าเรือโรงแรม 40 นาที และจากท่าเรื่อถึง โรงแรม 10 นาที

ย่างกุ้ง - เกาะสอง
เที่ยวบินจากย่างกุ้ง ถึง สนามบินเกาะสอง ประมาณ 1.5 ชั่วโมง จากสนามบินถึงท่าเรือเกาะสอง 10 นาที และเดินทางด้วยเรือ 5 นาที ถึงโรงแรม

เอกสารประกอบการข้ามแดน
นักท่องเที่ยวชาวไทย ได้รับสิทธิ์พิเศษโดยใช้บัตรประชาชน ส่วนชาวต่างชาติอื่น ๆให้ใช้หนังสือเดินทาง (pass port) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และ เจ้าหน้าที่ บริการเอกสารผ่านแดนจะเปิด บริการ เวลา 08.30 - 17.00 น. ทุกวัน สำหรับชาวต่างชาติ


หมายเหตุ : ชาวต่างชาติบางประเทศที่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย เมื่อต้องการข้ามแดน แล้วต้องการเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องทำขั้นตอน Re - entry Visa กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน